+ Ana sayfanız yapın! + Favorilerinize ekleyin! Add to Google RSS Kayıt
Ol
e-Bülten Kayıt Giriş Yap
 
 
 
 
Sağlık Paneli Ana Sayfa Yazdır Arkadaşına Gönder
BRANŞLAR / Tıp Hukuku - Genel Konular Prof.Dr. Faik Çelik
 
 
ALT BAŞLIKLAR
Listelenen içerikleri, belli bir alt başlıkta/alt branşta filtrelemek için, aşağıdaki listeden seçim yapabilirsiniz.

+ Tüm Alt Başlıklar + Genel Konular


TIP HUKUKU VE TIP ETİĞİ

Benzemeyen İkizler : TIP HUKUKU VE TIP ETİĞİ

Tıp eğitiminde mutlaka yer alması gereken iki kavramdan “tıp hukuku”, eğitim programında (müfredatta ) hemen hemen hiç yer almazken,eskiden Tıp Tarihi ve Deontoloji derslerinde kendisine biraz yer bulabilen “tıp etiği” ise, tıp fakültelerinin çok azında bulunan ilgili ders öğretim üyelerinin mücadeleleri sonucunda kısıtlı sayıda tıp öğrencisine ulaşabilmektedir.
Hukuk: toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen kurallar (yasalar) bütünü olarak tanımlanabilir.Tıp Hukuku da sağlık hukuku içinde yer alır ve günlük tıp ve hekimlik uygulamalarında oluşan hukuki konuları içerir.
Etik ( ethicus - ethica) , ahlakın temellerini inceleyen felsefe dalı olarak tanımlanır.Bir kimsenin davranışlarına temel olan ahlak (moral) , gelenek, töre, alışkanlık kavramlarını içerir.İnsanlık bilincinin oluşmasıyla başlamış ve binlerce yılın birikimiyle sürmektedir. Tıbbi etik ise genel etik içinde tıp alanıyla sınırlıdır.
Görüldüğü gibi hukukta yaptırım (ceza) ve uygulayıcı otorite vardır,yasalar aracılığıyla devlet adına bu yaptırımlar uygulanır.Ancak etikte bir yaptırım veya otorite yoktur.Burada özeleştiri veya toplum baskısı (kamu vicdanı) gibi faktörler devreye girer ancak tek belirleyici kişinin kendi vicdanıdır. Hukuk ve etik , toplum düzeninde,insan hak ve özgürlüklerinde doğruyu veya iyiyi bulmayı hedeflerler,ancak doğaları farklıdır.
Toplumlarda etik ile hukuk arasında bir denge vardır.İşte hukuk ile etik arasındaki denge ne zaman etik aleyhine bozulursa,bir boşluk doğarsa, bu boşluğu hukuk doldurur.Vicdan baskın gelmezse yasalar devreye girer.Tıp hukuku ve tıp etiğinde de dengenin bozulması nedeniyle tarih boyunca etik hatırlatmalar yapılmış veya yazılı kurallar yani yasalar çıkartılmıştır.Tarihte bunun örnekleri yaşanmıştır.
Mısır uygarlığının devlet ve bilim adamı,mimar ve hekim Imhoetep’in yazdığı Hermetica adıyla bilinen “corpus hermeticum” isimli 42 kitabın son 6 tanesi tıpla ilgilidir. Imhoetep’in buyrukları arasında “hastanın ödeme gücünün üstünde ücret istenmeyeceği “ yazılıdır. ( MÖ.2600 ). Bu bir yasal düzenlemedir,tıp hukukunun ilk yazılı belgelerindendir.
MÖ 1700-1500 yıllarındaki tıp uygulamalarına ilişkin kurallar ve yasaları içeren Babil Kralı Hammurabi’nin (MÖ.1795-1750) adıyla anılan Hammurabi Kanunları’nda 282 maddeden 10 tanesi cerrahların alacakları ücretler ve hata yaptıklarında çarptırılacakları cezalara aitti.Bu maddelerden ceza ile ilgili olan bazı maddeler şunlardır:
218. Bir doktor operatör bıçağı ile derin bir yarık açarsa ve hastayı öldürürse ya da bıçak ile bir tümörü açıp gözü çıkarırsa doktorun elleri kesilir.
219. Bir doktor operatör bıçağı ile azad edilmiş bir adamın kölesinde derin bir yarık açarsa ve onu öldürürse o köleyi başka bir köle ile ikame etmelidir.
220. Bir doktor operatör bıçağı ile gözde bir tümörü açar ve gözünü kör ederse kölenin değerinin yarısını öder.

Hipokrat (MÖ 460-377) sadece hekimlerin değil,tıp tarihinin ve tıbbın da babası kabul edilmektedir,halen tıp fakültesini bitiren doktorların ettiği yeminin temelini oluşturan, Corpus Hippocraticum isimli MÖ 3.yy da İskenderiye Kütüphanesi için toplanmış etikle ilgili çalışmalarda yeralan ünlü Hipokrat Yemini’nde özetle şöyle denmektedir:
“…..hastaların tedavisini, bütün güç ve düşüncemle onların yararına ayarlayacağım…… benden, istense bile, hiç kimseye zehir vermeyeceğim……. taş sancısı çekseler bile, hiç kimseye mesane ameliyatı yapmayacak, bunu söz konusu işle uğraşanlara bırakacağım …… mesleğimi yerine getirirken veya başka zamanlarda, toplum arasında gördüğüm ve işittiğim, gizli kalması gereken konularda ağzımı sıkı tutacak ve bunları sır olarak saklayacağım….”
Hipokrat burada etik hatırlatmalarda bulunmuş ve bu hatırlatmaları tanrılar önünde yemin ederek bağlayıcı hale getirmek istemiştir.
Hint tıbbının önemli isimlerinden “Susruta Samhita” adlı anatomi ve cerrahi kitabının yazarı hekim Susruta, MÖ.400’de kitabında şöyle demiştir “hekimlik iyileştirme sanatının ilk ve en yüksekte duran bölümüdür,iç bütünlüğü olan ,cennetin işleyen bir parçası ve yer yüzündeki şöhretin ta kendisidir”. Böyle bir tanım hekimi hukuken değil,etik olarak bağlamaktadır.
Keza,İslam tıbbının en önemli cerrahlarından olan ,Cordoba’da El Zehra kasabasında 936 da doğan Ebul Kasım el -Zahravi (albucasis) ”cerrahlar,tanrının gözü üzerinizdedir,sizin gerçekten gerekli olduğu için mi,para aşkı için mi ameliyat yaptığınızı bilir”. sözü meşhurdur. Ölüm yılı 1013’dür
Osmanlı tıbbının büyük isimlerinden ,cerrahi girişimleri resimleyen ilk kitabın sahibi Şerafettin Sabuncuoğlu “bir işi hor görüp adının kötüye çıkmasına neden olmamalısın,paraya tamah edip kendini halk katında saygın iken aşağılatmamalısın,insafının hırsından ve rağbetinden fazla olması gerekir” demektedir.
Fransız cerrah Dupuytren, “tanrı iyileştirme gücünü sadece hekimle paylaşır” diyerek hekimi yüceltirken etik olarak büyük bir yükümlülük altına sokmaktadır.Bu söz tüm hukuki düzenlemelerin de üzerinde kabul edilmelidir.
Amerika’da anestezi uzmanlarının ’etik’ diye diretmesiyle idamın infaz edilemediğini bir iki sene önce gazetelerde okumuştuk.Örnekleri çoğaltmak mümkün.Ancak yapılması gereken bu örneklerden kıssadan hisse çıkararak tıbbi etik değerlere daha çok bağlı kalarak tıp hukukuna olan gereksinimlerimizi daha aza indirmek olmak olmalıdır.Bunun için “çağdaş etik değerlere sahip hekim” olmayı hedeflemeliyiz.
• Yanlış eylem ve etkilerle oluşan olumsuzluklara karşı hekimlik mesleğini koruyan,
• Meslek mensupları arasındaki haksız eylemlere karşı meslektaşlarını uyaran,
• Hekimlik pratiğinde gelişen hata ve kusurlara karşı halkı ve beraberinde mesleği koruyan, güvence altına alan hekim çağdaş etik değerlere sahip hekim”dir.


 

BRANŞ DOKTORU KİMDİR?
Prof.Dr. Faik Çelik
Tıp Hukuku

Prof. Dr. Faik Çelik - 08.12.1954-Eleşkirt - İstanbul Tıp Fakültesi - 1977 - Cerrahpaşa...

+ Devamını okumak için tıklayınız

  Acil
Yrd.Doç.Dr. Ayhan Özşahin
Adli Bilimler
Prof.Dr. Sermet Koç
Aile Hekimliği Ve Check-Up
Uzm.Dr. Cüneyt Özüak
Anatomi
Prof.Dr. Salih Murat Akkın
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Prof.Dr. Ercüment Yentür
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Prof.Dr. Mehmet Yaşar Kaynar
Cinsel Sağlık
Prof.Dr. Doğan Şahin
Çevre ve Halk Sağlığı
Uzm.Dr. Murat Fırat
Çocuk Hastalıkları
Prof.Dr. Haluk Çokuğraş
Diş hekimliği
Dt. Celal Yıldırım
Dt. Saba Eryılmaz
Diyabet Ve Metabolizma
Prof.Dr. Temel Yılmaz
Enfeksiyon Hastalıkları
Prof.Dr. Haluk Eraksoy
Farmakoloji
Prof.Dr. Aydın Barlas
Genetik Bilimler
Prof.Dr. Turgut Ulutin
Göğüs Cerrahisi
Prof.Dr. Kamil Kaynak
Göğüs Hastalıkları
Prof.Dr. Gül Öngen
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Prof.Dr. M. Cihat Ünlü
Kardioloji
Prof.Dr. Zeki Öngen
Klinik Beslenme
Prof.Dr. Ercüment Yentür
Kulak Burun Boğaz
Prof.Dr. Asım Kaytaz
Prof.Dr. Ferhan Öz
Psikiyatri
Prof.Dr. M. Kemal Arıkan
Sağlık Politikaları
Yrd.Doç.Dr. Haluk Özsarı
Sağlık Tartışma Platformu
Op.Dr. M.Şükrü Güner
Sağlıklı Beslenme Ve Diyet
Doç.Dyt Emel Özer
Seyahat Sağlığı
Prof.Dr. Volkan Korten
Sosyal Psikiyatri
Prof.Dr. Doğan Şahin
Termal Sağlık Ve SPA Wellness
Prof.Dr. M.Zeki Karagülle
Tıbbi Onkoloji
Prof.Dr. Adnan Aydıner
Tıp Hukuku
Prof.Dr. Faik Çelik
Tıp ve Sanat
Prof.Dr. Faik Çelik
Üroloji
Prof.Dr. Emre Akkuş
 

 
 
 
Copyright 2019 Tüm hakkı saklıdır. Designed by: OrBiT
RSS Kayıt Ol e-Bülten Kayıt Giriş Yap
saglikpaneli.com ANA SPONSORLARI
saglikpaneli.com İÇERİK SPONSORLARI


SAĞLIK MERKEZİ KISA YOLLARI
Acil | Kardioloji | Adli Bilimler | Kulak Burun Boğaz | Aile Hekimliği Ve Check-Up | Diyabet Ve Metabolizma | Çocuk Hastalıkları | Farmakoloji | Anatomi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Çevre ve Halk Sağlığı | Diş hekimliği | Enfeksiyon Hastalıkları | Sağlıklı Beslenme Ve Diyet | Göğüs Cerrahisi | Seyahat Sağlığı | Üroloji | Sağlık Politikaları | Psikiyatri | Göğüs Hastalıkları | Genetik Bilimler | Tıbbi Onkoloji | Diş hekimliği | Sağlık Tartışma Platformu | Diş hekimliği | Klinik Beslenme | Diş hekimliği | Genel Konular | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Termal Sağlık Ve SPA Wellness | Diş hekimliği | Tıp Hukuku | Tıp ve Sanat | Cinsel Sağlık | Sosyal Psikiyatri |
SAĞLIK KONULARI
Cinsel Sağlık | Çocuk Psikolojisi | Diyabet | Domuz Gribi | Ergenlik - Adolesan Sağlığı | Erken Boşalma | Fitnes | Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar | Grip ve Soğuk Algınlığı | Güzellik&Estetik | Hamilelik | HIV/AIDS | Hipertansiyon | İlkyardım | İnfertilite/Kısırlık | İnme | Kanser | Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi | Kuş Gribi | Obezite | Sağlık Mevzuatı | Sertleşme Sorunu | Ses Kısıklığı | Sigara | Stres | Tamamlayıcı Tıp |
Sağlık Paneli
Sağlık Paneli Hakkında | Kullanım Koşulları | Gizlilik Sözleşmesi | Yasaklı Ürünler | Ürün Listeleme Kuralları | Üyelik Sözleşmesi | Telif Hakları Hakkında | Güvenli Alışveriş, Satıcı ve Alıcı Sözleşmesi | Güvenli Ticaret ve Ödeme Sisteminin Tanımı | Kişisel Sağlık Profili Yetkilendirme Sözleşmesi | Doktor Üyelik Sözleşmesi | Bize Ulaşın | E-bültenler | Üye Doktorlar | Üye Kurumlar | Doktor Ara | Kurum Ara | Forum | Tartışma Platformu
A - Z
Branşlar A-Z | Slide Show A-Z | Kadın Sorunları A-Z | Erkek Sorunları A-Z | Çocuk Sorunları A-Z | Anketler A-Z | İnteraktif Araçlar A-Z