+ Ana sayfanız yapın! + Favorilerinize ekleyin! RSS Kayıt
Ol
e-Bülten Kayıt Giriş Yap
 
 
 
 
Sağlık Paneli Ana Sayfa Yazdır Arkadaşına Gönder
Sağlık Politikaları / MAKALELER Yrd.Doç.Dr. Haluk Özsarı
 
 
ALT BAŞLIKLAR
Listelenen içerikleri, belli bir alt başlıkta/alt branşta filtrelemek için, aşağıdaki listeden seçim yapabilirsiniz.

+ Tüm Alt Başlıklar + Genel Konular + Kitap Bölümleri + Tüzük + Yasa Tasarıları + Yasalar + Yönetmelikler
MAKALELER: Hekimlikte Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

İçerik Eklenme Tarihi: 5/12/2009

Yazar
Yrd.Doç.Dr. Haluk Özsarı

Paylaş ve Kaydet

Sigortacılık alanında “hukuksal koruma” olarak da bilinen “mesleki sorumluluk sigortaları” dünya ülkelerinde uzun yıllardır uygulanmaktadır. Genel olarak, sigortalının üçüncü şahıslara vereceği zararlar sonucu karşılaşacağı tazminat taleplerini, sigorta şirketinin karşıladığı poliçelerdir

SORU
Yasayla belirtilmiş bir zorunlu mali sorumluluk sigortası uygulaması başka mesleklerde de var mı? Hangileri? Varsa, hekimler için olan sigorta ile aralarındaki benzerlik ve farklılıklar nedir? Sigorta şirketlerinin hekimler için yaptığı sorumluluk sigortası ile bu yasadaki zorunlu sigorta arasında ne farklar var?

CEVAP
Sigortacılık alanında “hukuksal koruma” olarak da bilinen “mesleki sorumluluk sigortaları” dünya ülkelerinde uzun yıllardır uygulanmaktadır. Genel olarak, sigortalının üçüncü şahıslara vereceği zararlar sonucu karşılaşacağı tazminat taleplerini, sigorta şirketinin karşıladığı poliçelerdir. Yani, ya kurumu , ya kurum içindeki bir olayı veya sonucunda ortaya çıkabilecek üçüncü şahıs mağduriyetinin doğuracağı kaybı korumayı amaçlar. Avrupa Birliği uygulamaları kapsamında bu tür sigortalar zorunlu hale gelmektedir. Özellikle, doktor, yapı denetim, avukat, güvenlik firmaları, yeminli mali müşavir, mali müşavir ve serbest muhasebeciler bu kapsamda sayılabilecek meslek gruplarıdır.
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği istatistiklerine göre, 2005 yıl sonu itibarıyla 15 şirket, yaklaşık 22 milyon YTL prim toplayarak bu hizmetleri vermektedir. Toplam sigortacılık içindeki payı binde üçleri ancak bulabilmektedir. Bir önceki yıla göre bu sigorta dalındaki toplanan primin artışı yüzde 15’ler civarındadır.
Son yıllarda, başta avukatlar ve bankacılar gibi meslek grupları olmak üzere, ülkemizde de uygulanmaya başlanan bu sigortacılık türü; sağlık alanındaki yasal düzenlemesine geçtiğimiz yıl kavuşmuştur. Böylece, 2006 yılında Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan düzenleme ile, sağlık alanında da sorumluluk sigortaları uygulaması başlatılmıştır. Doğaldır ki, özel sigorta şirketlerinin bu konuda farklı farklı ürünleri bulunmaktadır. Ürün farklılıkları, sigorta şirketlerinin verdikleri teminat ve aldıkları primlere göre değişmektedir. Yani, sigorta şirketlerinin hekimler için yaptığı sorumluluk sigortası ile bu yasadaki zorunlu sigorta arasında öz olarak bir fark bulunmamaktadır.

SORU
Zorunlu mali sorumluluk sigortasının özel sigorta şirketleri tarafından yapılacak olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu, ne gibi sonuçlara yol açar? Zorunlu mali sorumluluk sigortası tıbbi kötü uygulama-tıbbi hataları azaltır mı? Özellikle cerrahi branşlarda hastaya olan yaklaşımı nasıl etkiler? Bu yasa, hekimler hakkındaki şikayetleri artırır mı? Her branşa aynı kesinti yapılması doğru mu?

CEVAP
Ülkemizdeki sigortacılık hizmetleri, bu amaçla kurulmuş özel şirketler tarafından ve Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün yasal denetimine tabidir. Aslında doğru bir uygulamaya başlanmıştır.
Ancak ülkemizde “mesleki sorumluluk sigortaları” uygulaması; sağlık alanında yeni olması, bu konuya yönelik yeterince veri bulunmaması , sağlık hizmetleri için kamu otoritesi tarafından standartların belirlenmemiş olması veya belirlenenlerin yeterli denetime tutulamaması gibi nedenlerle, verilen teminatlarda net olmama gibi bir sonuçla bizleri karşı karşıya bırakabilir.
Nedir verilen teminatlarda net olmama kavramı? Risk’in muallaklığıdır, yani herhangi bir zararla karşılaşıldığında bunun hekimden mi, sağlık kuruluşundan mı, altyapı eksikliğinden mi geldiği tam olarak ortaya konulamayabilir. Ne yazık ki, ülkemizde, hem hizmeti sunan kurumların asgari standartları, hem de hizmet veren sağlık çalışanlarının iş ve işlemlerine yönelik olarak, başta hastanecilik hizmetleri olmak üzere, standart tanı tedavi (rehberleri) kılavuzlarının olmaması, böyle problemli konuları gündeme taşıyabilecektir. Özellikle de yeni TCK’da sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında ortaya çıkabilecek bir suçta, “kasıt unsuru”nun netleştirilememesi, yani bu gün itibarıyla subjektif olma durumu, bizleri bu tür sorunlarla çok karşı karşıya bırakabilecektir.

SORU
Kamuda çalışan hekimlerden, primlerinin yarısı kurum ve kuruluşa ait döner sermaye gelirinden, yarısı da bizzat sigortalının döner sermaye ek ödemesi payından kesinti yapılacak. Bu kesintilerin miktarı ne olabilir?

CEVAP
Mevcut düzenlemeye göre, “mesleki sorumluluk sigortaları” uygulaması ile toplam prim miktarının yarısı kurum tarafından, kalan yarısı ise; kurum kamu kurumu ise döner sermayeden kendisine ödenecek paradan, kurum özel bir sağlık kurumu ise yine kurumdan karşılanacaktır.
İlk sorunuza verdiğim cevapta da belirttiğim gibi, “hukuksal koruma” olarak bilinen bu “mesleki sorumluluk sigortaları” kişileri, ortaya çıkabilecek üçüncü şahıs mağduriyetine karşı korumayı amaçlar. Eğer prim ödemesinin tamamı, sağlık hizmetini sunan kişiler yerine kurumdan alınacaksa, burada kişilerin ellerinin taşın altında olmayacağı şeklinde yorum yapılabilir. Yani, hizmeti sunanların da burada sorumluluk almalarının gerektiği iddia edilebilir. Tabii ki, bu iddiayı edenlerin, ikinci sorunuza verdiğim cevapta olduğu gibi, ülkemizdeki sağlık hizmet standartları ile bunların denetimine ilişkin hususları yani eksiklikleri de dikkate almaları gerekir. Yoksa, sağlık hizmetlerinin sorumluluğunu, tek başına hizmeti sunan sağlık çalışanlarına vermek gibi bir haksızlığı yapmış oluruz ki, bundan hem hizmeti sunanlar hem de hizmeti yönetenler adına kesinlikle uzak durmalıyız.
 

Anahtar Kelimeler: mesleki sigorta , mali sorumluluk

Paylaş ve KaydetEN ÇOK OKUNANLAR

EN SON EKLENENLER
BRANŞ DOKTORU KİMDİR?
Yrd.Doç.Dr. Haluk Özsarı
Sağlık Politikaları

23 Mayıs 1960’da Balıkesir’de doğdu. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tı...

+ Devamını okumak için tıklayınız

  Acil
Yrd.Doç.Dr. Ayhan Özşahin
Adli Bilimler
Prof.Dr. Sermet Koç
Aile Hekimliği Ve Check-Up
Uzm.Dr. Cüneyt Özüak
Anatomi
Prof.Dr. Salih Murat Akkın
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Prof.Dr. Ercüment Yentür
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Prof.Dr. Mehmet Yaşar Kaynar
Cinsel Sağlık
Prof.Dr. Doğan Şahin
Çevre ve Halk Sağlığı
Uzm.Dr. Murat Fırat
Çocuk Hastalıkları
Prof.Dr. Haluk Çokuğraş
Diş hekimliği
Dt. Celal Yıldırım
Dt. Saba Eryılmaz
Diyabet Ve Metabolizma
Prof.Dr. Temel Yılmaz
Enfeksiyon Hastalıkları
Prof.Dr. Haluk Eraksoy
Farmakoloji
Prof.Dr. Aydın Barlas
Genetik Bilimler
Prof.Dr. Turgut Ulutin
Göğüs Cerrahisi
Prof.Dr. Kamil Kaynak
Göğüs Hastalıkları
Prof.Dr. Gül Öngen
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Prof.Dr. M. Cihat Ünlü
Kardioloji
Prof.Dr. Zeki Öngen
Klinik Beslenme
Prof.Dr. Ercüment Yentür
Kulak Burun Boğaz
Prof.Dr. Asım Kaytaz
Prof.Dr. Ferhan Öz
Psikiyatri
Prof.Dr. M. Kemal Arıkan
Sağlık Politikaları
Yrd.Doç.Dr. Haluk Özsarı
Sağlık Tartışma Platformu
Op.Dr. M.Şükrü Güner
Sağlıklı Beslenme Ve Diyet
Doç.Dyt Emel Özer
Seyahat Sağlığı
Prof.Dr. Volkan Korten
Sosyal Psikiyatri
Prof.Dr. Doğan Şahin
Termal Sağlık Ve SPA Wellness
Prof.Dr. M.Zeki Karagülle
Tıbbi Onkoloji
Prof.Dr. Adnan Aydıner
Tıp Hukuku
Prof.Dr. Faik Çelik
Tıp ve Sanat
Prof.Dr. Faik Çelik
Üroloji
Prof.Dr. Emre Akkuş
 

 
 
 
Copyright 2020 Tüm hakkı saklıdır. Designed by: OrBiT
RSS Kayıt Ol e-Bülten Kayıt Giriş Yap
saglikpaneli.com ANA SPONSORLARI
saglikpaneli.com İÇERİK SPONSORLARI


SAĞLIK MERKEZİ KISA YOLLARI
Acil | Kardioloji | Adli Bilimler | Kulak Burun Boğaz | Aile Hekimliği Ve Check-Up | Diyabet Ve Metabolizma | Çocuk Hastalıkları | Farmakoloji | Anatomi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Çevre ve Halk Sağlığı | Diş hekimliği | Enfeksiyon Hastalıkları | Sağlıklı Beslenme Ve Diyet | Göğüs Cerrahisi | Seyahat Sağlığı | Üroloji | Sağlık Politikaları | Psikiyatri | Göğüs Hastalıkları | Genetik Bilimler | Tıbbi Onkoloji | Diş hekimliği | Sağlık Tartışma Platformu | Diş hekimliği | Klinik Beslenme | Diş hekimliği | Genel Konular | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Termal Sağlık Ve SPA Wellness | Diş hekimliği | Tıp Hukuku | Tıp ve Sanat | Cinsel Sağlık | Sosyal Psikiyatri |
SAĞLIK KONULARI
Cinsel Sağlık | Çocuk Psikolojisi | Diyabet | Domuz Gribi | Ergenlik - Adolesan Sağlığı | Erken Boşalma | Fitnes | Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar | Grip ve Soğuk Algınlığı | Güzellik&Estetik | Hamilelik | HIV/AIDS | Hipertansiyon | İlkyardım | İnfertilite/Kısırlık | İnme | Kanser | Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi | Kuş Gribi | Obezite | Sağlık Mevzuatı | Sertleşme Sorunu | Ses Kısıklığı | Sigara | Stres | Tamamlayıcı Tıp |
Sağlık Paneli
Sağlık Paneli Hakkında | Kullanım Koşulları | Gizlilik Sözleşmesi | Yasaklı Ürünler | Ürün Listeleme Kuralları | Üyelik Sözleşmesi | Telif Hakları Hakkında | Güvenli Alışveriş, Satıcı ve Alıcı Sözleşmesi | Güvenli Ticaret ve Ödeme Sisteminin Tanımı | Kişisel Sağlık Profili Yetkilendirme Sözleşmesi | Doktor Üyelik Sözleşmesi | Bize Ulaşın | E-bültenler | Üye Doktorlar | Üye Kurumlar | Doktor Ara | Kurum Ara | Forum | Tartışma Platformu
A - Z
Branşlar A-Z | Slide Show A-Z | Kadın Sorunları A-Z | Erkek Sorunları A-Z | Çocuk Sorunları A-Z | Anketler A-Z | İnteraktif Araçlar A-Z