+ Ana sayfanız yapın! + Favorilerinize ekleyin! Add to Google RSS Kayıt
Ol
e-Bülten Kayıt Giriş Yap
 
 
 
 
Sağlık Paneli Ana Sayfa Yazdır Arkadaşına Gönder
Enfeksiyon Hastalıkları / MAKALELER Prof.Dr. Haluk Eraksoy
 
 
ALT BAŞLIKLAR
Listelenen içerikleri, belli bir alt başlıkta/alt branşta filtrelemek için, aşağıdaki listeden seçim yapabilirsiniz.

+ Tüm Alt Başlıklar + Genel KonularMAKALELER: Mevsimsel Grip Ve Domuz Gribi Üzerine Sık Sorulan Sorular

İçerik Eklenme Tarihi: 07.05.2009

Yazar
Prof.Dr. Haluk Eraksoy

Paylaş ve Kaydet

Grip, mevsimsel bir hastalıktır. Ülkemizin de içinde bulunduğu kuzey yarıküredeki ılıman bölgelerde Aralık, Ocak ve Şubat aylarında görülür. Güney yarıkürede ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ortaya çıkar.

 Grip ne zaman görülür? Nasıl bulaşır? Nasıl ortaya çıkar? Belirtileri nelerdir? Hangi muayene bulguları saptanır?
Grip, mevsimsel bir hastalıktır. Ülkemizin de içinde bulunduğu kuzey yarıküredeki ılıman bölgelerde Aralık, Ocak ve Şubat aylarında görülür. Güney yarıkürede ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ortaya çıkar. Grip ilkbaharda etkinliğini büyük ölçüde yitirir. Yaz aylarında ise tümüyle sahneden çekilir.

Grip insandan insana solunum yoluyla bulaşır. Hasta insanların, öksürme, hapşırma ve konuşma sırasında çevreye saçtığı damlacıklar, başlıca bulaşma kaynağıdır. Ayrıca solunum salgılarıyla kirlenmiş ellerin burna, göze ya da ağza götürülmesi de gribin yayılmasına aracılık eder. Erişkinlerin bulaştırıcılığı, belirtilerin 24 saat öncesinden başlayıp 7 gün sonrasına dek sürer. Çocukların bulaştırıcılık süresi daha da uzundur. Bağışıklığı ileri derecede baskılanmış kişiler virusu haftalarca çıkarabilir.

Bütün infeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, gribin belirtileri de bir kuluçka döneminin ardından daha önce herhangi bir yakınması olmayan kişilerde ve birdenbire ortaya çıkar. Bu dönem 1 gün kadar kısa olabildiği gibi, 7 günü de bulabilir.

Yüksek ateş (≥38°C), üşüme ve titreme, baş ağrısı, kollarda, bacaklarda, sırt ve göz kaslarında ağrı, kırıklık, halsizlik, iştahsızlık, kuru öksürük, nezle, ses kısıklığı ve özellikle genel belirtiler geriledikçe ortaya çıkan bir boğaz ağrısı vardır. Çocuklarda özellikle baldır kaslarındaki ağrı dikkati çeker. Yaşlılarda nezle yerine ileri derecede halsizlik ve bilinç değişikliği görülebilir.

Hastanın 38-40°C (özellikle çocuklarda 41°C’yi bulabilen) ateşi vardır. Ateş, 4-8 güne dek uzayabilirse de genellikle 3 gün sürer. Hastanın yüzü kızarmış görünümde; derisi sıcak ve nemli; gözleri sulanmış ve kızarıktır. Burun akıntısı vardır. Orta kulak iltihabı olabilir. Boyundaki lenf düğümleri ele gelebilir.

Gripte hangi komplikasyonlar görülebilir? Kimlerde daha sıktır?
Gribin en sık komplikasyonu, pnömoni (zatürre)’dir. Pnömoniden birincil olarak grip virusunun kendisi sorumlu olabilirse de bakterilerin ikincil olarak rol aldığı pnömoni daha sık görülür. İkisi birlikte de olabilir. Gribe yakalanan hastalarda önceden var olan kalp ve akciğer sorunları alevlenebilir. Ensefalopati, transvers myelit, myozit, myokardit, perikardit ve Reye sendromu gibi komplikasyonlar görülebilir.

Komplikasyonlar, küçük çocuklarda, gebelerde, kronik sağlık sorunları olanlarda ve 65 yaşın üzerindekilerde daha sıktır.

Gribin etkeni nedir? İnsan dışında başka canlı türlerinde de hastalık yapar mı?
Gribin etkeni, zarflı tek zincirli RNA virusları olan Orthomyxoviridae ailesindeki influenzavirus A, B ve C tipleridir. İnfluenzavirus A ve influenzavirus B her yıl salgın yapabilir; influenzavirus C ise yalnız hafif hastalıklara neden olur. İnfluenzavirus A, aynı anda farklı kıtalarda etkili olan ve pandemi denen geniş çaptaki salgınlara da neden olabilir.

İnfluenzavirus A, hemaglütinin ve nöraminidaz yüzey glikoproteinlerine göre alt tiplere ayrılır. Bilinen 16 hemaglütinin alt tipi ve 9 nöraminidaz alt tipi vardır. İnsanlar arasında dolaşanlar yalnız 3 hemaglütinin (H1, H2 ve H3) ve 2 nöraminidaz alt tipidir (N1 ve N2). Kuşlarda ise tüm alt tipler bulunabilir. Bu nedenle influenzavirus A’nın başlıca doğal konağını ördekler ve diğer su kuşları oluşturur.

İnfluenzavirus A ile doğal infeksiyon, insanların ve kuşların yanı sıra, domuzlar, atlar, deniz memelileri ve sansargillerde de görülebilir. Bu durumda ortaya çıkan grip o türün adıyla anılır: kuş gribi, domuz gribi, at gribi gibi.

Grip niçin her kış yeniden ortaya çıkıyor?
İnfluenzavirusların yüzey glikoproteinlerinde sık sık nokta mutasyonları olur. Bunlar birikerek önceden toplumda dolaşanla benzerliği olan, ancak ondan farklı bir virusun ortaya çıkmasına neden olur. Buna antijen sürüklenmesi (“antigenic drift”) denir. Kış aylarında sahneye çıkan böyle farklı viruslara karşı toplumda yeterli bağışıklığın olmamasından dolayı, her yıl grip salgınları görülür.

Yüzey glikoproteinlerinde büyük bir değişme olursa, ya yalnız yeni bir hemaglütinini ya da hem yeni bir hemaglütinini hem de yeni bir nöraminidazı olan, tümüyle “yeni” bir virus ortaya çıkar. Buna antijen kayması (“antigenic shift”) denir. Böyle viruslarla pandemi olabilir.

Başka canlılara özgü grip virusları insana da bulaşabilir mi?
İnsan influenzavirusları insanları, kuş influenzavirusları kuşları, domuz influenzavirusları ise domuzları hastalandırır. Çünkü olağan koşullarda her influenzavirusun ancak ait olduğu türün solunum sistemi hücrelerindeki reseptörlere tutunma ve hastalık yapma yeteneği vardır. Yani influenzavirusların bulaşması karşısında bir “tür engeli” söz konusudur. Ancak virusun uğradığı birtakım genetik değişimler, kimi kez bu tür engelinin ortadan kalkmasına ve kuş gribi virusunda (H5N1) olduğu gibi zor da olsa kümes hayvanlarından (hem dışkı hem de damlacıklar yoluyla) insana bulaşmasına yol açabilir.

Son 6 yılda sayısı 400’ü geçen insan kuş gribi (“avian influenza”) olguları bu şekilde ortaya çıkmıştır. Ayrıca memeli ve kuş viruslarına özgü hücre reseptörleri domuzlarda da vardır.

Bu nedenle domuzlara, hem kuş hem de insan ve diğer memeli virusları bulaşabilir. Böylece domuzlar, yepyeni bir alt tipin ortaya çıkmasında, insan ve kuş viruslarına ait genetik materyalin birbirine karıştığı bir “hamur teknesi” görevi de yapabilir.

Başka canlılara özgü grip virusları insandan insana da kolayca bulaşabilir mi?
İnfluenzavirus A’nın önemli bir özelliği, farklı türlere özgü alt grupların, birbirinden genetik materyal alışverişine (“yeniden eşleşme”) açık ve böylece farklı bir virusun oluşmasına son derece elverişli olmasıdır. Böylece oluşacak yeni (reasortan) virus, insana özgü bir influenzavirustan aldığı gen sayesinde, insandan insana kolayca bulaşma özelliği kazanabilir.

H1N1 nedir? Yol açtığı hastalık niçin “domuz gribi” diye adlandırılıyor?
H1N1 alt tipinden bir insan grip virusu, bir süreden beri dünya üzerinde mevsimsel grip etkeni olarak görülmektedir. Hatta en az 40 milyon kişinin ölümüne yol açan 1918-1919 İspanyol gribi pandemisinin etkeni olup bugünkü bilgilerimizle insana bulaşma özelliği kazanmış bir kuş gribi virusu olduğu kabul edilen virus da bu alt tiptendir.

Bugünlerde gündeme gelen H1N1 ise insanda hastalığa neden olan yeni bir influenzavirus A alt tipidir. Bu yeni virusla ilk insan infeksiyonları Mart 2009’da Meksika’da bildirilmeye başlanmıştır. H1N1 infeksiyonları daha sonra ABD ve Kanada’da da ortaya çıkmıştır. Virusun mevsimsel gripte olduğu gibi insandan insana da bulaştığı anlaşılmıştır. Başlangıçtaki laboratuvar sonuçlarına göre, Kuzey Amerika’daki domuz influenzaviruslarınınkilere çok benzeyen yeni genlerinin olması, bu virusun yaptığı hastalığa da, domuz gribi adının verilmesine neden olmuştur. Ancak sonradan bu virusun Kuzey Amerika’da dolaşmakta olan domuz gribi viruslarından farklı olduğu anlaşılmıştır.

Bu yeni virusun, Avrupa ve Asya’da dolaşmakta olan domuz gribi viruslarına ilişkin iki gen ile birlikte kuş ve insan viruslarına ilişkin genleri de vardır. Bu nedenle yeni H1N1 virusu, dörtlü reasortan bir virustur.

Domuz gribi” nitelemesi doğru değil mi? Meksika gribi denilebilir mi?
Bugün için insandan insana bulaşan bu virusun, hastalığın ilk görüldüğü bölgelerdeki domuzlarla da bir ilişkisi bulunmadığına göre, artık domuz gribi olarak adlandırılması için bir neden kalmamıştır. Bundan sonra tıpkı 1918-1919 İspanyol gribi, 1957 Asya gribi ve 1968 Hong Kong gribi gibi bu hastalığın da Meksika gribi olarak adlandırılması daha uygun olacaktır.

H1N1 virusuyla ilişkili hastalığın belirtileri nelerdir?
H1N1 infeksiyonunun belirtileri, mevsimsel gribinkinden farksızdır. İshal ve kusmanın da olabileceği bildirilmektedir. Yine mevsimsel gripte olduğu gibi birtakım komplikasyonlara ve ölüme de neden olmaktadır.

H1N1 virusuyla pandemi görülmesi riski var mı?
Dünya üzerindeki insanların pek çoğu, özellikle domuzlarla herhangi bir teması olmayanlar, bu yeni virusa karşı bağışık değildir. Eğer virus insandan insana kolayca bulaşma özelliği gösterirse bir grip pandemisi söz konusu olabilir.

Pandeminin ne gibi sonuçları olabilir?
Pandeminin sonuçlarının önceden kestirilmesi güçtür ve büyük ölçüde virusun kendine özgü hastalandırma yeteneğine, insanlarda önceden var olan bağışıklığın düzeyine, mevsimsel grip geçirilerek kazanılan antikorların sağladığı koruyucu etkisine ve hastalananların bünyesine bağlıdır.

H1N1 virusu infeksiyonuna karşı koruyucu bir aşı var mı?
İnsanda hastalığa neden olan yeni H1N1 virusunu içeren bir aşı yoktur. İnsanlarda kullanılmakta olan mevsimsel grip aşısının herhangi bir korunma sağlayıp sağlamadığı bilinmemektedir. Grip virusları çok hızlı değişirler. Halen dolaşmakta olan virusa karşı toplumun büyük bir bölümünü koruyacak bir aşının geliştirilmesi önemlidir. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü olabildiğince fazla sayıda virusu inceleyerek aşı için en uygun adayı belirlemeye çalışmaktadır.

H1N1 virusu infeksiyonunun tedavisi var mı?
Mevsimsel grip için gerek hastalıktan korunmada gerekse hastalığın tedavisinde etkili olan antiviral ilaçlar vardır. Bunlar [1] adamantanlar (amantadin ve rimantadin) ve [2] nöraminidaz inhibitörleri (oseltamivir ve zanamivir) olmak üzere iki sınıftır.

Daha önce bildirilen domuz gribi olgularının çoğu bir tedavi bile gerektirmeden tam olarak şifa bulmuştur.

Bazı grip virusları, antiviral ilaçlara direnç kazanarak bu ilaçların korunma ve tedavideki etkinliklerini sınırlandırabilmektedir. ABD’de karşılaşılan infeksiyonlardan sorumlu yeni H1N1 virusunun oseltamivir ve zanamvire duyarlı olduğu ancak amantadin ve rimantadine dirençli olduğu gösterilmiştir.

H1N1 virusu infeksiyonunda antiviral ilaçların kullanımıyla ilgili önerilerde bulunmak için henüz yeterli bilgi yoktur. Bugün için hekimlerin hastaların korunma ya da tedavisine ilişkin kararları verirken hastaların klinik durumunu ve hastalığın epidemiyolojik davranışını değerlendirerek yarar-zarar dengesini göz önünde bulundurması gerekmektedir.

Dünya Sağlık Örgütünün Son Verileri : Tablo1

 ’’’’’’’’’’’’’’Aşağıdaki linke tıklayınız

http://www.who.int/csr/don/GlobalSubnationalMaster_20090516_1000.png

Anahtar Kelimeler: H1N1 , domuz gribi , bulaşma , grip , tedavi , antiviral , damlacık yolu enfeksiyonu

Paylaş ve KaydetEN ÇOK OKUNANLAR

EN SON EKLENENLER
BRANŞ DOKTORU KİMDİR?
Prof.Dr. Haluk Eraksoy
Enfeksiyon Hastalıkları

1956 yılında Afyon’da doğdu. 1979’da mezun olduğu İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp ...

+ Devamını okumak için tıklayınız

  Acil
Yrd.Doç.Dr. Ayhan Özşahin
Adli Bilimler
Prof.Dr. Sermet Koç
Aile Hekimliği Ve Check-Up
Uzm.Dr. Cüneyt Özüak
Anatomi
Prof.Dr. Salih Murat Akkın
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Prof.Dr. Ercüment Yentür
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Prof.Dr. Mehmet Yaşar Kaynar
Cinsel Sağlık
Prof.Dr. Doğan Şahin
Çevre ve Halk Sağlığı
Uzm.Dr. Murat Fırat
Çocuk Hastalıkları
Prof.Dr. Haluk Çokuğraş
Diş hekimliği
Dt. Celal Yıldırım
Dt. Saba Eryılmaz
Diyabet Ve Metabolizma
Prof.Dr. Temel Yılmaz
Enfeksiyon Hastalıkları
Prof.Dr. Haluk Eraksoy
Farmakoloji
Prof.Dr. Aydın Barlas
Genetik Bilimler
Prof.Dr. Turgut Ulutin
Göğüs Cerrahisi
Prof.Dr. Kamil Kaynak
Göğüs Hastalıkları
Prof.Dr. Gül Öngen
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Prof.Dr. M. Cihat Ünlü
Kardioloji
Prof.Dr. Zeki Öngen
Klinik Beslenme
Prof.Dr. Ercüment Yentür
Kulak Burun Boğaz
Prof.Dr. Asım Kaytaz
Prof.Dr. Ferhan Öz
Psikiyatri
Prof.Dr. M. Kemal Arıkan
Sağlık Politikaları
Yrd.Doç.Dr. Haluk Özsarı
Sağlık Tartışma Platformu
Op.Dr. M.Şükrü Güner
Sağlıklı Beslenme Ve Diyet
Doç.Dyt Emel Özer
Seyahat Sağlığı
Prof.Dr. Volkan Korten
Sosyal Psikiyatri
Prof.Dr. Doğan Şahin
Termal Sağlık Ve SPA Wellness
Prof.Dr. M.Zeki Karagülle
Tıbbi Onkoloji
Prof.Dr. Adnan Aydıner
Tıp Hukuku
Prof.Dr. Faik Çelik
Tıp ve Sanat
Prof.Dr. Faik Çelik
Üroloji
Prof.Dr. Emre Akkuş
 

 
 
 
Copyright 2019 Tüm hakkı saklıdır. Designed by: OrBiT
RSS Kayıt Ol e-Bülten Kayıt Giriş Yap
saglikpaneli.com ANA SPONSORLARI
saglikpaneli.com İÇERİK SPONSORLARI


SAĞLIK MERKEZİ KISA YOLLARI
Acil | Kardioloji | Adli Bilimler | Kulak Burun Boğaz | Aile Hekimliği Ve Check-Up | Diyabet Ve Metabolizma | Çocuk Hastalıkları | Farmakoloji | Anatomi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Çevre ve Halk Sağlığı | Diş hekimliği | Enfeksiyon Hastalıkları | Sağlıklı Beslenme Ve Diyet | Göğüs Cerrahisi | Seyahat Sağlığı | Üroloji | Sağlık Politikaları | Psikiyatri | Göğüs Hastalıkları | Genetik Bilimler | Tıbbi Onkoloji | Diş hekimliği | Sağlık Tartışma Platformu | Diş hekimliği | Klinik Beslenme | Diş hekimliği | Genel Konular | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Termal Sağlık Ve SPA Wellness | Diş hekimliği | Tıp Hukuku | Tıp ve Sanat | Cinsel Sağlık | Sosyal Psikiyatri |
SAĞLIK KONULARI
Cinsel Sağlık | Çocuk Psikolojisi | Diyabet | Domuz Gribi | Ergenlik - Adolesan Sağlığı | Erken Boşalma | Fitnes | Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar | Grip ve Soğuk Algınlığı | Güzellik&Estetik | Hamilelik | HIV/AIDS | Hipertansiyon | İlkyardım | İnfertilite/Kısırlık | İnme | Kanser | Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi | Kuş Gribi | Obezite | Sağlık Mevzuatı | Sertleşme Sorunu | Ses Kısıklığı | Sigara | Stres | Tamamlayıcı Tıp |
Sağlık Paneli
Sağlık Paneli Hakkında | Kullanım Koşulları | Gizlilik Sözleşmesi | Yasaklı Ürünler | Ürün Listeleme Kuralları | Üyelik Sözleşmesi | Telif Hakları Hakkında | Güvenli Alışveriş, Satıcı ve Alıcı Sözleşmesi | Güvenli Ticaret ve Ödeme Sisteminin Tanımı | Kişisel Sağlık Profili Yetkilendirme Sözleşmesi | Doktor Üyelik Sözleşmesi | Bize Ulaşın | E-bültenler | Üye Doktorlar | Üye Kurumlar | Doktor Ara | Kurum Ara | Forum | Tartışma Platformu
A - Z
Branşlar A-Z | Slide Show A-Z | Kadın Sorunları A-Z | Erkek Sorunları A-Z | Çocuk Sorunları A-Z | Anketler A-Z | İnteraktif Araçlar A-Z