+ Ana sayfanız yapın! + Favorilerinize ekleyin! RSS Kayıt
Ol
e-Bülten Kayıt Giriş Yap
 
 
 
 
Sağlık Paneli Ana Sayfa Yazdır Arkadaşına Gönder
Sağlık Tartışma Platformu / MAKALELER Op.Dr. M.Şükrü Güner
 
 
ALT BAŞLIKLAR
Listelenen içerikleri, belli bir alt başlıkta/alt branşta filtrelemek için, aşağıdaki listeden seçim yapabilirsiniz.

+ Tüm Alt Başlıklar + Genel Konular

MAKALELER: Hekimlerin Tam-Süre Çalışması

İçerik Eklenme Tarihi: 8/6/2009

Yazar
Op.Dr. M.Şükrü Güner

Paylaş ve Kaydet

Tam Süre çalışma, hekimlerin muayenehane açmadan, ek görev almadan, yeterli ücretlerini kamu kuruluşundan alarak, belirlenen çalışma saatleri içine tüm emeklerini kamusal hizmete vermeleri, demektir.

1978 Tam Süre Yasası

Ülkemizde sağlık hizmetlerinde tam-süre uygulaması kapsamlı bir biçimde 31 yıl önce 29. Haziran. 1978 tarihinde çıkartılan yasa ile başlatılmıştır. Zamanın Sağlık Bakanı Dr. Mete Tan, Sağlık Bakanı Müsteşarı Dt. Tonguç Görker’ dir.
.
Ankara ve İstanbul Üniversiteleri Yasa’ nın iptali için başvurmuş, Anayasa Mahkemesi 17. Kasım.1978 de Tam Süre Çalışma Yasasını Anayasa’ ya aykırı bulmamıştır.

Yasa çıktığında hekim sayısı 22.000 dir. Başka bir deyişle bir hekime düşen nüfus 2000. Yatak sayısı ise, 100.000 dolaylarında. 440 kişiye bir yatak düşüyordu.
Bu rakamlar 1950 ler de 7000 hekim, 19 bin hasta yatağı idi. Kısaca olumlu bir sağlık ortamı vardı.

1978 de Tam Süre Yasası’nın arkasında toplumsal irade vardı. Meslek odaları, dernekler, sendikalar destek verdi. Fakat Yasa’nın arkasında siyasi irade yoktu.

Yasa çıkması ile birlikte yoğun bir tartışma ortamı yaşanmıştır. Yasa’ya imza atan bakanlıklar, başta Milli Savunma, Maliye, Çalışma Bakanlığı olmak üzere Tam Süre Çalışma’ya uygulama ve ücretler konusunda eleştiriler başlatmıştır. Tazminatların hesaplanmasında Sayıştay “en yüksek devlet memur maaşını” temel almamıştır. Tam süre tazminatları basında abartılı biçimde yer almıştır. Tam-süre çalışma uygulamasının yeterli denetimi yapılamamıştır. Bir kısım hekim gizli gizli muayenehanesini açık tutmaya devam etmiştir.
Tam süre tazminatlarının hesaplanmasında yanlışlıklar yapılmıştır. Yasayı destekleyici önlemler alınamamıştır. Genel bütçeden sağlığa ayrılan pay artırılacağı yerde, hastane döner sermayelerine güvenilmiştir.
Tazminatların emekliliğe yansımaması ise, hekimler arasında yasa’ya karşı olumsuzluk yaratmıştır…

Sonunda 12 Eylül Hükümeti’nin 31.12.1980 tarihinde Tam Süre Yasasını yürürlükten kaldırdı. 1978 Tam Süre Yasasının ömrü 2,5 yıl oldu.

  Tablo 1: 1978 Tam Süre Yasası Sonuçları

1978 Tam-Süre Uygulaması sonrası

 Tüm Yurtta Pratisyen Hekim Kadroları Dolmuştur

 3 Büyük Kentte % 10 Uzman Hekim Ayrılmıştır

 3 Büyük Kent Dışında % 30 Uzman Hekim Ayrılmıştır

 En çok Kadın Doğum, Göz, Çocuk, Dahiliye Uzmanları Ayrıldı

 Ayrılanların Çoğu 25 Yılını Doldurmuş Uzman Hekimlerdir

Tablo 2: Tam Süre Yasası Önündeki Engeller

1978 Tam Süre Yasası Önündeki Engeller

• Maliye Bakanlığı
• Milli Savunma Bakanlığı
• Çalışma Bakanlığı
• Ekonomik Güvencenin Hızlı Enflasyon İle Hızla Aşınması
• Ödeneklerin Emekliliğe Yansımaması
• “En Yüksek Devlet Memuru Maaşı” Kavramının Yanlış Yorumu
  

Tam süre 30 Yıl Sonra Yeniden Gündemde

Şimdi hükümet tam süre çalışmayı tekrar gündemine aldı. 2009 un Ekim ayı içinde de çıkartmak niyetinde.

Geçmişteki deneyimler göz önüne alınmalıdır. Bu girişim sağlık hizmetlerinde yeni bir kaos yaratacak niteliktedir.
Tam süre çalışma’nın başarılı olabilmesi için iki koşul vardır. Birincisi sağlık hizmeti sorunlarını bir bütün olarak ele almak. İkincisi ise tam süre uygulamasını destekleyici düzenlemeleri gerçekleştirmek...
Konuya bu şekilde yaklaşılmazsa Tam Süre çalışmanın akıbeti eskisinden farklı olmayacaktır.


Sağlık Hizmetini Belirleyen Faktörler

Sağlık hizmetini, finansman, örgütlenme, teknoloji, insan gücü kaynakları oluşturur. Finansman sorunun halletmemiş, örgütlenmesini tamamlayamamış, sağlık insan gücü sorunlarının ve teknoloji kaosunun yaşandığı bir sağlık ortamında, tam - süre çalışmayı uygulamak hiçbir derde deva olmayacaktır.
Zaman zaman tam - süre çalışmaya, bozuk sağlık sistemimizi düzeltecek bir misyon yüklenmiştir. Bu anlayış son derece yanlıştır. Tek başına tam-süre çalışma, doğru uygulansa bile, bozuk sağlık düzenini iyileştiremez.


 

Ülkemizde sağlık hizmetlerinin verilmesinde örgütlenme, eleman, teknoloji ve finansman sorunları vardır.

Sayıları 60 a yaklaşan tıp fakültelerinin önemli bir kısmında eğitim ve alt yapı yetersizliği yaşanmaktadır. Bu durum sağlık meslek liselerinde daha da büyüktür. Ülkemizde tıpta ve yardımcı sağlık personeli eğitiminde ve sayısında sorunlar vardır.
Ülkemizde sağlık harcamalarında ilacın payı % 50 lere yaklaşmıştır. Tıbbi sarf malzemesi standardizasyonu yoktur. Ülkemizde sağlık hizmetlerinde savurganlık vardır.
Bu sağlık ortamında hekimleri tam süre çalıştırsanız ne olur, çalıştırmazsanız ne olur? Sorunları bir bütün olarak görüp ele almak şarttır...

Tam Süre Çalışma Benimsenecek mi?

Tabiî ki sorunun cevabı hayır… Kamu’dan, özellikle tıp fakültelerinden ayrılmalar yaşanacaktır.
Hekimleri özel çalışmaya iten, uygulanan sağlık sistemine olan güvensizliktir.
Kamudan alacakları ücrete ve ücretin sürekliliğine güvenemezler.
Atama, yükselme ve yer değiştirmelerde adaletli bir sistemin olmadığına inanırlar. Siyasal etkilenmeleri yaşarlar ve bitmeyeceğini düşünürler.
Her an geçici görevlendirme, rotasyon veya tayinle karşılaşma kabusu yaşarlar.
Tüm bu olumsuzluklara karşı kendini güvence altına almak zorunluluğunda kalır. Bu da muayenehanesidir, özel çalışmasıdır.
Hekimi bu ortamdan kurtarmanın yolu vardır. Bunlardan birincisi atama, yükselme ve yer değiştirmelerde yetkilendirilmiş ve özerk olarak şekillendirilmiş Yüksek Hekimler Kurulu’ dur.
İkincisi, hastane ve sağlık merkezlerinde yönetimde söz sahibi olmaktır.
Üçüncüsü ise, ücretlerin belirlenmesinde taraf olmaktır.
Bu destekleyici düzenlemeler olmadan, tam süre çalışma başarılı olamaz.


Son Söz

Tam-süre uygulaması ile birlikte muayenehaneler kalmayacaktır. Muayenehaneler, Sosyal Güvenlik Kurumu anlaşma dışı bıraktığından, zaten varlıkları zorlanıyordu. Şimdi imkansızlaşacak.

Tam-süre uygulamasından en fazla zarar görecek kesim küçük ve 0rta ölçekli özel sağlık kuruluşları olacaktır. Bu kuruluşların tüm branşlarda tam süre uzman hekim çalıştırması olanaksızdır. Bugüne kadar ana 4-5 branşlarda uzman hekim çalıştırıyor, diğer branşları part-time çalışmalarla idare ediyorlardı. Bu durum artık devam edemeyecek.
Kamu hastanelerinde sakıncasız hatalı oluşumlara sessiz kalınırken, bu konular özellikle küçük ve orta ölçekli hastanelerde bir tehdit unsuru olarak önlerine çıkmaktadır.
Şu anda kamu sağlık hizmetlerinde uygulanan performans sistemi ile hekimlerin ücretleri iyi konumdadır. Ama yarının ne olacağı bellidir. Tek taraflı belirlenen ücretlerin aşağılara çekileceğini hep birlikte yaşayacağız…

Ve hep birlikte göreceğiz; Bu Tam Süre uygulamasının hayatı 1978 Tam Süre’ sinden daha kısa olacaktır.

Kaynaklar:
(1) Güngör Uras, Milliyet 28.06.2006
(2) Dr. Erdal Atabek, Tam Süre Çalışma ve Sonrası, Toplum ve Hekim TTB Yayınları Eylül 1978 S.9

 

 

Anahtar Kelimeler: Hekimlik , tam-süre uygulaması , tam gün yasası ,

Paylaş ve KaydetEN ÇOK OKUNANLAR

EN SON EKLENENLER
BRANŞ DOKTORU KİMDİR?
Op.Dr. M.Şükrü Güner
Sağlık Tartışma Platformu

2.01.1949 Konya Doğumlu.

İlk ve orta öğrenim Uşak ve Konya’da.

1967 İ.Ü. İs...

+ Devamını okumak için tıklayınız

  Acil
Yrd.Doç.Dr. Ayhan Özşahin
Adli Bilimler
Prof.Dr. Sermet Koç
Aile Hekimliği Ve Check-Up
Uzm.Dr. Cüneyt Özüak
Anatomi
Prof.Dr. Salih Murat Akkın
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Prof.Dr. Ercüment Yentür
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Prof.Dr. Mehmet Yaşar Kaynar
Cinsel Sağlık
Prof.Dr. Doğan Şahin
Çevre ve Halk Sağlığı
Uzm.Dr. Murat Fırat
Çocuk Hastalıkları
Prof.Dr. Haluk Çokuğraş
Diş hekimliği
Dt. Celal Yıldırım
Dt. Saba Eryılmaz
Diyabet Ve Metabolizma
Prof.Dr. Temel Yılmaz
Enfeksiyon Hastalıkları
Prof.Dr. Haluk Eraksoy
Farmakoloji
Prof.Dr. Aydın Barlas
Genetik Bilimler
Prof.Dr. Turgut Ulutin
Göğüs Cerrahisi
Prof.Dr. Kamil Kaynak
Göğüs Hastalıkları
Prof.Dr. Gül Öngen
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Prof.Dr. M. Cihat Ünlü
Kardioloji
Prof.Dr. Zeki Öngen
Klinik Beslenme
Prof.Dr. Ercüment Yentür
Kulak Burun Boğaz
Prof.Dr. Asım Kaytaz
Prof.Dr. Ferhan Öz
Psikiyatri
Prof.Dr. M. Kemal Arıkan
Sağlık Politikaları
Yrd.Doç.Dr. Haluk Özsarı
Sağlık Tartışma Platformu
Op.Dr. M.Şükrü Güner
Sağlıklı Beslenme Ve Diyet
Doç.Dyt Emel Özer
Seyahat Sağlığı
Prof.Dr. Volkan Korten
Sosyal Psikiyatri
Prof.Dr. Doğan Şahin
Termal Sağlık Ve SPA Wellness
Prof.Dr. M.Zeki Karagülle
Tıbbi Onkoloji
Prof.Dr. Adnan Aydıner
Tıp Hukuku
Prof.Dr. Faik Çelik
Tıp ve Sanat
Prof.Dr. Faik Çelik
Üroloji
Prof.Dr. Emre Akkuş
 

 
 
 
Copyright 2020 Tüm hakkı saklıdır. Designed by: OrBiT
RSS Kayıt Ol e-Bülten Kayıt Giriş Yap
saglikpaneli.com ANA SPONSORLARI
saglikpaneli.com İÇERİK SPONSORLARI


SAĞLIK MERKEZİ KISA YOLLARI
Acil | Kardioloji | Adli Bilimler | Kulak Burun Boğaz | Aile Hekimliği Ve Check-Up | Diyabet Ve Metabolizma | Çocuk Hastalıkları | Farmakoloji | Anatomi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Çevre ve Halk Sağlığı | Diş hekimliği | Enfeksiyon Hastalıkları | Sağlıklı Beslenme Ve Diyet | Göğüs Cerrahisi | Seyahat Sağlığı | Üroloji | Sağlık Politikaları | Psikiyatri | Göğüs Hastalıkları | Genetik Bilimler | Tıbbi Onkoloji | Diş hekimliği | Sağlık Tartışma Platformu | Diş hekimliği | Klinik Beslenme | Diş hekimliği | Genel Konular | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Termal Sağlık Ve SPA Wellness | Diş hekimliği | Tıp Hukuku | Tıp ve Sanat | Cinsel Sağlık | Sosyal Psikiyatri |
SAĞLIK KONULARI
Cinsel Sağlık | Çocuk Psikolojisi | Diyabet | Domuz Gribi | Ergenlik - Adolesan Sağlığı | Erken Boşalma | Fitnes | Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar | Grip ve Soğuk Algınlığı | Güzellik&Estetik | Hamilelik | HIV/AIDS | Hipertansiyon | İlkyardım | İnfertilite/Kısırlık | İnme | Kanser | Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi | Kuş Gribi | Obezite | Sağlık Mevzuatı | Sertleşme Sorunu | Ses Kısıklığı | Sigara | Stres | Tamamlayıcı Tıp |
Sağlık Paneli
Sağlık Paneli Hakkında | Kullanım Koşulları | Gizlilik Sözleşmesi | Yasaklı Ürünler | Ürün Listeleme Kuralları | Üyelik Sözleşmesi | Telif Hakları Hakkında | Güvenli Alışveriş, Satıcı ve Alıcı Sözleşmesi | Güvenli Ticaret ve Ödeme Sisteminin Tanımı | Kişisel Sağlık Profili Yetkilendirme Sözleşmesi | Doktor Üyelik Sözleşmesi | Bize Ulaşın | E-bültenler | Üye Doktorlar | Üye Kurumlar | Doktor Ara | Kurum Ara | Forum | Tartışma Platformu
A - Z
Branşlar A-Z | Slide Show A-Z | Kadın Sorunları A-Z | Erkek Sorunları A-Z | Çocuk Sorunları A-Z | Anketler A-Z | İnteraktif Araçlar A-Z