+ Ana sayfanız yapın! + Favorilerinize ekleyin! Add to Google RSS Kayıt
Ol
e-Bülten Kayıt Giriş Yap
 
 
 
 
Sağlık Paneli Ana Sayfa Yazdır Arkadaşına Gönder
Seyahat Sağlığı / ÖNERİLER Prof.Dr. Volkan Korten
 
 
ALT BAŞLIKLAR
Listelenen içerikleri, belli bir alt başlıkta/alt branşta filtrelemek için, aşağıdaki listeden seçim yapabilirsiniz.

+ Tüm Alt Başlıklar + Genel Konular + Genel Öneriler + Hastalıktan Korunma Önlemleri + HIV/AIDS

ÖNERİLER: Önerilen aşılar

İçerik Eklenme Tarihi: 09.04.2009

Yazar
Prof.Dr. Volkan Korten

Paylaş ve Kaydet

Yaşadıkları yerden daha az gelişmiş bir bölgeye seyahat edecek kişiler seyahat ile ilgili önerileri almak ve gerekli aşıları olmak üzere ya kişisel doktorlarına ya da tercihan bu konuda deneyimli seyahat sağlığı kliniklerine başvurmalıdırlar.

Hepatit A: Hepatit A aşısı piyasaya verildikten sonra düşük riskli ülkelerden orta ve yüksek riskli bölgelere seyahat edenler için en önemli seyahat aşılarından biri haline gelmiştir. Hijyenin iyi olmadığı ülkelerde su ve besinlerin dışkı ile kirlenmesi ve kirli sularda yüzmek riski çok arttırmaktadır. Bağışık olmayıp gelişmekte olan ülkelere gidenlerde hastalığa yakalanma riski ayda 3/1000 olup, bu risk su ve besin önlemlerine tam uyamayanlarda ayda 20/1000’e dek yükselmektedir. Yaş ilerledikçe hastalığın ölümcül seyretme olasılığı artmakta ve 40 yaştan itibaren % 1’i geçmektedir. Ülkemizde aşı öncesi kişinin bağışık olup olmadığı test edilmelidir. Piyasada bulunan inaktif aşılardan herhangi biri seyahat aşılaması için kullanılabilir. Riskli bölgeye gitmeden 4 hafta önce yapılan tek bir aşı, 6 ay-1 yıl boyunca koruma sağlamaktadır. Birçok seyahat kliniği hastalığın inkübasyon süresi uzun olduğundan (2-6 hafta) seyahat öncesi 2 haftadan itibaren yapılacak olan bir doz aşının seyahat süresince % 95 koruyuculuk sağladığına ve yeterli olduğuna inanmaktadır. Uzun süreli korunma ( > 25 yıl) için 6-12 ay sonra ikinci bir doz gereklidir. Birinci ve ikinci aşının farklı üreticilerden olması sorun yaratmaz. Seyahat öncesi 2 haftadan daha az süre varsa aşı yerine 2 ml i.m. immun globulin verilmesi gereklidir. Bu yaklaşık 3-5 ay korunma sağlanmaktadır. Kırk yaş üzerindeki kişilere, bağışıklığı baskılanmış olanlara, kronik karaciğer hastalığı olanlara ve seyahat tarihinden 2 hafta veya daha az süresi olan bağışık olmayan kişilere farklı injeksiyon yerlerinden aşı ve immunglobulinin birlikte verilmesi önerilmektedir. Altı ay sonra yapılacak 2. doz aşı korumayı devam ettirmektedir. Ülkemizde immunglobulin temini bir süredir aksadığından kişilerin 2 haftadan önce başvurmaları önem arzetmektedir. Ülkemizde de bulunan kombine A + B aşısı (Twinrix) her iki aşıya gerek duyan kişilere yapılabilir. Normal aşılama şeması 0,1,6 ay veya hızlandırılmış aşılama şeması 0,1,3 hafta ve 12.ay bu karma aşı için de geçerlidir.

Tifo aşısı: Gelişmiş ülkelerden yüksek riskli ülkelere gidenlere (özellikle Hint yarımadasına) ve ekzotik yemekler veya sokak satıcılarından yemek yiyenlere önerilmektedir. Günümüzde dünya piyasalarında bulunan oral canlı zayıflatılmış Ty21a (Vivotif - Berna) ve saflaştırılmış Vi polisakkariti içeren parenteral (Typhim Vi – Aventis Pasteur) aşıları kullanılmaktadır. Her iki aşı da % 50-80 arası koruyucudur.
Oral aşı, temin edildiği ülkeye bağlı olarak gün aşırı 3 veya 4 kapsül şeklinde, aç karna alınmaktadır. Son dozdan 2 hafta sonra bağışıklık kazanılır ve 5 yıl koruyucudur. % 43-96 arasında koruma sağladığı belirtilmektedir. Aşı olan kişiler mutlaka yüksek kontaminasyon içerebilecek yiyecek ve içeceklerden kaçınmalıdır. Bu canlı aşının en önemli yan etkisi hafif gastrointestinal rahatsızlıktır. Aşı olanlar aynı esnada antibiyotik veya mefloquin almaktan kaçınmalıdır. Canlı oral aşı teorik olarak gebe, emziren kadınlar, küçük çocuklar (< 6 yaş), bağışıklığı baskılanmış kişiler ve kronik gastrointestinal hastalığı olanlarda kontrendikedir.
Diğer enjektabl tifo Vi polisakkarit aşısı tek doz intramuskuler yolla yapılmaktadır. Koruyuculuk 14 gün sonra başlar ve 2 yıl devam eder. Bu aşı antibiyotiklerden etkilenmez ve bağışıklığı baskılanmış kişilere yapılabilir. İki yaş altında etkisizdir, gebelerde kullanımı ile ilgili bilgiler yetersizdir. Bu aşıların benzer bir hastalık olan paratifoya karşı koruyuculuk sağlamadıkları hatırlanmalı ve su-besin önlemlerine dikkat edilmelidir.

Kolera: Bir gezginin su ve besin önlemlerine dikkat ettiğinde koleraya yakalanma riskinin çok düşük olması (0.2/100.000) ve eski tam hücre parenteral kolera aşısının etkisiz olması nedeni ile 1980’lerin sonunda DSÖ tarafından zorunlu aşı listesinden çıkarılmıştır. DSÖ, CDC ve gelişmiş ülkelerdeki diğer görevli kuruluşlar gezginlere kolera aşısı önermemektedir. Şu anda büyük salgın olan bölgelere gidip uzun süre kırsal koşullarda yaşayacaklar dışında kolera aşısı seyahat edecek olanlara önerilmemektedir.

Meningokokal menenjit aşısı: Hac ve umre dönemlerinde Mekke’ye gidenlerde meningokokal hastalığa sık olarak rastlanmaktadır (200/100.000). Yüksek endemik bölgelere gidenlerde bu oran çok daha düşüktür (0.04/100.000). Hac ve umre için Suudi Arabistana gidenlerden bu ülkeye girişte zorunlu olarak dört değerlikli aşı (A, C, Y ve W-135) talep edilmektedir. Bu aşı bu ülkeye girişten en az 10 gün önce yapılmalıdır, 4 yaşından büyüklere 5 yıl içinde yapılmışsa yenilemeye gerek yoktur. Sahara altı Afrika ülkelerinde kuru mevsimde (Aralık-Haziran) A ve C serotipleri ile yıllık salgınlar görülebildiğinden, bu mevsimde bu ülkelere gidenlere de önerilmektedir. Dünyanın neresinde olursa olsun gidilecek ülkede o esnada salgın rapor edilmişse aşı önerilir. Yine kompleman eksikliği olan ve asplenik kişilerin de aşılanması endikedir. Sahraaltı Afrikada uzun süre kalacaklara ve yerel halkla uzun teması olacak kişilere de bu aşı önerilmektedir.

Kuduz: Sokak köpeklerinde kuduzun görüldüğü ülkelerde kırsal alanda uzun süre kalacaklara, iş veya aktiviteleri gereği kuduzla infekte vahşi hayvanlarla (yarasa, tilki, maymun vs) karşılaşma riski taşıyanlara, gidilecek ülkelerde emin aşı bulma zorlukları nedeni ile temas öncesi aşı uygulaması yapılabilir. Aşı, uzun süre lokal hayvanlarla yakın teması olacaklara, bisiklet ile gezenlere, hayvanlarla çalışan ve mağara araştırması yapanlara özellikle önerilmektedir. Bu amaçla emin ve etkili modern aşılardan (HDCV, RVA, PCEC) biri kullanılabilir. Deltoid kasına 1 ml injeksiyon şeklinde 0,7 ve 21-28 günler arası olmak üzere 3 doz verilir. Temas öncesi aşı olmuş olanların kuduz hayvanla temas ettiklerinde sadece 1. ve 3. günlerde iki ek doz almaları yeterlidir. Aşısı olmayan bir kişi eğer riskli bir temasa maruz kalırsa olay sonrası yara bakımı, insan kuduz immunglobulini ve kuduz aşısı bulunduğu ülkede yapılmalıdır.

Japon ensefaliti: Japon ensefaliti Asyada endemik olan ve gündüz ısıran sivrisineklerle geçen bir virus hastalığıdır. Evcil domuzlar ve vahşi kuşlar infeksiyon kaynağıdır. Ana vektör Culex cinsi sivrisineklerdir. İnsan infeksiyonlarının çoğu asemptomatik olarak geçse de, klinik infeksiyon geliştiğinde % 30 fatal seyreder ve sağ kalanlarda % 50 kalıcı beyin hasarı görülür. Risk en çok Çin, Kore, Hint yarımadası ve Güneydoğu Asyada domuz çiftliklerinin bulunduğu tarım bölgelerindedir. Ilıman iklimlerde bulaş riski mevsimseldir ve Mayıs-Ekim aralığında görülür. Tropikal ve subtropikal bölgelerde ise tüm yıl boyunca risk vardır. Bu bölgelerde kırsal alana gidip uzun süre kalacaklar (> 30 gün) veya iki hafta civarında kalsalar da yoğun bir şekilde açık hava aktivitelerine katılacakların sivrisinek önlemlerini almaları ve aşılanması önerilmektedir. Şehir merkezlerine kısa süreli seyahat edecek olanların riski düşüktür. Ülke, bölge ve mevsimsel riskler CDC ve diğer kaynaklarda belirtilmiştir. Japon ensefaliti aşısı zor temin edilebilen ve yan etkileri fazla bir aşıdır. Primer seri, ciltaltı uygulanan 0,7 ve 30 gün olmak üzere üç dozdan oluşmaktadır. Son doz seyahatten en az 10 gün önce verilmelidir. Hafif-orta şiddette ateş, başağrısı, myalji ve halsizlik % 20 hastada görülmektedir. Nadiren (% 0.6) yaygın ürtiker, anjioödem, solunum zorluğu ve anaflaksi gibi ciddi allerjik reaksiyonlar görülebilmektedir. Bu reaksiyonlar hemen ortaya çıkabileceği gibi, herhangi bir aşı dozundan 1 hafta sonra da görülebilir. Ürtiker öyküsü olması allerjik reaksiyon riskini arttırmaktadır. Riskin devam ettiği durumlarda 2 yıl sonra bir doz rapel önerilmektedir.

Lyme hastalığı ve kene kaynaklı ensefalit aşısı: Hastalığın görüldüğü bölgelerde tatil geçirenlerde (kamp kuranlar, yürüyüş ve izci grupları vs) ve açık havada mesleksel aktivite yapanlarda görülebilmektedir. Kuzey Amerikada rastlanan B.burgdorferi için geliştirilen bir Lyme aşısı bulunmaktadır. Endemik alanlara giden 15-70 yaş arası kişiler için önerilir. 0,1 ve 12. aylarda deltoide im olarak yapılmaktadır. Aşı % 100 koruyucu olmadığından kene önlemlerinin alınması önemlidir. Orta Avrupada (Avusturya, Çek Cumhuriyeti vs), İskandinavya ve eski Yugoslavya topraklarında görülebilen kene-kaynaklı ensefalit virusuna karşı kamp yapanlara veya uzun süreli açıkhava aktivitelerine katılacaklara verilebilecek aşılar Avrupada bulunmaktadır. Yumurta allerjisi ve otoimmun hastalıkları olanlarda skıncalıdır. Yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir.
 

Anahtar Kelimeler: hepatit A , tifo , ensefalit , menenjit

Paylaş ve KaydetEN ÇOK OKUNANLAR

EN SON EKLENENLER
BRANŞ DOKTORU KİMDİR?
Prof.Dr. Volkan Korten
Seyahat Sağlığı

1957 yılında Karacabey’de doğdu. Orta öğrenimini Ankara Bahçelievler Deneme Lisesinde tamamladı. ...

+ Devamını okumak için tıklayınız

  Acil
Yrd.Doç.Dr. Ayhan Özşahin
Adli Bilimler
Prof.Dr. Sermet Koç
Aile Hekimliği Ve Check-Up
Uzm.Dr. Cüneyt Özüak
Anatomi
Prof.Dr. Salih Murat Akkın
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Prof.Dr. Ercüment Yentür
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Prof.Dr. Mehmet Yaşar Kaynar
Cinsel Sağlık
Prof.Dr. Doğan Şahin
Çevre ve Halk Sağlığı
Uzm.Dr. Murat Fırat
Çocuk Hastalıkları
Prof.Dr. Haluk Çokuğraş
Diş hekimliği
Dt. Celal Yıldırım
Dt. Saba Eryılmaz
Diyabet Ve Metabolizma
Prof.Dr. Temel Yılmaz
Enfeksiyon Hastalıkları
Prof.Dr. Haluk Eraksoy
Farmakoloji
Prof.Dr. Aydın Barlas
Genetik Bilimler
Prof.Dr. Turgut Ulutin
Göğüs Cerrahisi
Prof.Dr. Kamil Kaynak
Göğüs Hastalıkları
Prof.Dr. Gül Öngen
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Prof.Dr. M. Cihat Ünlü
Kardioloji
Prof.Dr. Zeki Öngen
Klinik Beslenme
Prof.Dr. Ercüment Yentür
Kulak Burun Boğaz
Prof.Dr. Asım Kaytaz
Prof.Dr. Ferhan Öz
Psikiyatri
Prof.Dr. M. Kemal Arıkan
Sağlık Politikaları
Yrd.Doç.Dr. Haluk Özsarı
Sağlık Tartışma Platformu
Op.Dr. M.Şükrü Güner
Sağlıklı Beslenme Ve Diyet
Doç.Dyt Emel Özer
Seyahat Sağlığı
Prof.Dr. Volkan Korten
Sosyal Psikiyatri
Prof.Dr. Doğan Şahin
Termal Sağlık Ve SPA Wellness
Prof.Dr. M.Zeki Karagülle
Tıbbi Onkoloji
Prof.Dr. Adnan Aydıner
Tıp Hukuku
Prof.Dr. Faik Çelik
Tıp ve Sanat
Prof.Dr. Faik Çelik
Üroloji
Prof.Dr. Emre Akkuş
 

 
 
 
Copyright 2019 Tüm hakkı saklıdır. Designed by: OrBiT
RSS Kayıt Ol e-Bülten Kayıt Giriş Yap
saglikpaneli.com ANA SPONSORLARI
saglikpaneli.com İÇERİK SPONSORLARI


SAĞLIK MERKEZİ KISA YOLLARI
Acil | Kardioloji | Adli Bilimler | Kulak Burun Boğaz | Aile Hekimliği Ve Check-Up | Diyabet Ve Metabolizma | Çocuk Hastalıkları | Farmakoloji | Anatomi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Çevre ve Halk Sağlığı | Diş hekimliği | Enfeksiyon Hastalıkları | Sağlıklı Beslenme Ve Diyet | Göğüs Cerrahisi | Seyahat Sağlığı | Üroloji | Sağlık Politikaları | Psikiyatri | Göğüs Hastalıkları | Genetik Bilimler | Tıbbi Onkoloji | Diş hekimliği | Sağlık Tartışma Platformu | Diş hekimliği | Klinik Beslenme | Diş hekimliği | Genel Konular | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Termal Sağlık Ve SPA Wellness | Diş hekimliği | Tıp Hukuku | Tıp ve Sanat | Cinsel Sağlık | Sosyal Psikiyatri |
SAĞLIK KONULARI
Cinsel Sağlık | Çocuk Psikolojisi | Diyabet | Domuz Gribi | Ergenlik - Adolesan Sağlığı | Erken Boşalma | Fitnes | Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar | Grip ve Soğuk Algınlığı | Güzellik&Estetik | Hamilelik | HIV/AIDS | Hipertansiyon | İlkyardım | İnfertilite/Kısırlık | İnme | Kanser | Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi | Kuş Gribi | Obezite | Sağlık Mevzuatı | Sertleşme Sorunu | Ses Kısıklığı | Sigara | Stres | Tamamlayıcı Tıp |
Sağlık Paneli
Sağlık Paneli Hakkında | Kullanım Koşulları | Gizlilik Sözleşmesi | Yasaklı Ürünler | Ürün Listeleme Kuralları | Üyelik Sözleşmesi | Telif Hakları Hakkında | Güvenli Alışveriş, Satıcı ve Alıcı Sözleşmesi | Güvenli Ticaret ve Ödeme Sisteminin Tanımı | Kişisel Sağlık Profili Yetkilendirme Sözleşmesi | Doktor Üyelik Sözleşmesi | Bize Ulaşın | E-bültenler | Üye Doktorlar | Üye Kurumlar | Doktor Ara | Kurum Ara | Forum | Tartışma Platformu
A - Z
Branşlar A-Z | Slide Show A-Z | Kadın Sorunları A-Z | Erkek Sorunları A-Z | Çocuk Sorunları A-Z | Anketler A-Z | İnteraktif Araçlar A-Z