+ Ana sayfanız yapın! + Favorilerinize ekleyin! Add to Google RSS Kayıt
Ol
e-Bülten Kayıt Giriş Yap
 
 
 
 
Sağlık Paneli Ana Sayfa Yazdır Arkadaşına Gönder
Göğüs Hastalıkları / TEDAVİLER Prof.Dr. Gül Öngen
 
 

ALT BAŞLIKLAR
Listelenen içerikleri, belli bir alt başlıkta/alt branşta filtrelemek için, aşağıdaki listeden seçim yapabilirsiniz.

+ Tüm Alt Başlıklar + Genel Konular

TEDAVİLER: KOAH ’ın Tedavisi

İçerik Eklenme Tarihi: 08.04.2009

Yazar
Prof.Dr. Gül Öngen

Paylaş ve Kaydet

Günümüzde KOAH önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tedavini amacı sadece mevcut bulguları ortadan kaldırmak değil aynı zamanda hastalığın ilerlemesini önlemek, hastanın egzersiz kapasitesinin arttırılmak, yaşam kalitesinin iyileştirmek, alevlenme sıklığını ve sürelerini kısaltmak ve ölüm riskini azaltılmaktır.
 

 
Bu amaçlara ulaşabilmek için tedavi yaklaşım basamakları;

  • Risk faktörlerinin belirlenmesi ve azaltılması,
  • Stabil bir hastada semptomların kontrolü,
  • Ağır hastalığın ve alevlenmelerin tedavisidir.

Risk faktörlerinin azaltılması
 

Sigara bıraktırma:

Sigara alışkanlığının en önemli risk faktörü olması nedeniyle tüm KOAH hastalarının bu alışkanlıktan vazgeçmeleri sağlanmalıdır. Sigarayı bırakma akciğerin fonksiyonel kayıbını yavaşlatacak ve hastalığın ilerlemesini durduracaktır. Sigara ne kadar erken bırakılırsa o kadar büyük yarar elde edilir. Sigara ileri yaşlarda bırakıldığında beklenen yarar azalmakla birlikte hangi yaşta bırakılırsa bırakılsın ömür üzerine etkisi olumludur. Her hasta bu konuda bilinçlendirilmeli ve sigarayı bırakması önerilmelidir. Bunun dışında ilaç tedavisi olarak nikotin replasman tedavisi önerilmelidir. Bu amaçla üretilen nikotin sakızlar, transdermal bantlar, nazal sprayler ve inhaler nikotin bulunmaktadır. Ayrıca nikotin içermeyen, dopamin ve noradrenalin transmitter sisteme etkili bir nontrisiklik antidepresan ürün olan Bupropion HCL de bu amaçla kullanılmaktadır.
 

İnfeksiyonlardan korunma:

Yaşlı KOAH hastalarında grip aşıları ile influenza infeksiyonun sıklığının azaltır ve ölüm riskini azaltır. Bu nedenle 65 yaşının üzerindekiler mutlak olmak üzere, tüm KOAH hastalarına düzenli olarak her yıl grip aşısı yapılmalıdır. Kanıtlar grip aşısının yararı kadar güçlü olmasa da 5 yıl koruculu olduğu bilinen pnömokok aşıları da önerilmektedir.
Diğer: Çevresel ve mesleksel riskler varsa hastalar bunlardan uzaklaştırmalıdır. İç ve dış ortam hava kirliliğinin etkisi azaltılmalıdır.

Nefes Açıcı Tedavi:
Günümüzde nefes açıcı ilaçların hedefi bronş düz kasındaki spazmı çozülmek ve iltihabi hücre yoğunlaşmasını azaltmaktır. Bu ilaçların çoğu sprey(fıs-fıs) olarak üretilmiş bulunmaktadır. Yaşlı hastalar çoğunlukla sprey ilaçlara uyum sağlamakta güçlük çekmekte ve dolayısı ile ilaçlardan beklenen etki elde edilememektedir. Bu nedenle ilaçların kullanım şekli hastaya ayrıntılı olarak anlatılmalı ve uygulaması yapılmalıdır ve bizzat hastaya yaptırılarak öğretilmelidir. Uyum sağlayamayan hastalara ilaçları nebülizitör denilen aletlerle verilebilir. Bu aletlere ihtiyacı belirlenen SGK güvencesi altındaki hastalar rapor karşılığı bu aletleri SGK’dan alabilirler.


Nefes açıcı ilaçlar etki süreleri bakımından kısa ve uzun etkili olmak üzere iki çeşittirler:

1-Kısa etkililer: Bunaların etkileri ilaç alındıktan 5-15 dakika sonra başlar ve 2-4 saat sürer. İyi tolere edilirler. En sık yan etkisi ellerde titremedir.
 

2-Uzun etkililer: Etkisi 1-2 dakikada başlar ve 9-12 saat sürer. Bu ilaçların en önemli yan etkileri doza bağlı taşikardi gibi kardiyovasküler yan etkilerdir.

Birçok yaşlı KOAH hastasının aynı zamanda koroner hastası da olması nedeniyle bu ilaçlar yaşlı KOAH hastalarında dikkatle kullanılmalı ve hastalar yakından izlenmelidir. Ellerde titreme olabilir ki bu yaşlılarda sorun oluşturabilir. Ayrıca hipokalemi, hiperglisemi, serum laktat, piruvat ve serbest yağ asitlerinde artış gibi metabolik yan etkiler de vardır. Bu ilaçları kullanan özellikle yaşlı hastaların bir kısmı ek kardiyolojik hastalıkları da olabileceği için müşterek olarak, mutlak bir kardiyolog tarafından da izlenmelidirler.
 

Kortizon Tedavisi:
Kortizonun KOAH tedavisindeki yeri tartışmalı bir konudur. Rutin olarak kullanılmaları önerilmemektedir. Etkisi kadar yan etkileri de çok güçlü bir ilaçtır. Bu nedenle mutlaka bir hekim denetiminde kullanılmaları gerekir. Bazı hastalarda gerekebilir. Sprey, tablet ve injeksiyon formları vardır. stabil KOAH hastalarında tablet ya injeksiyon formları önerilmemektedirler. Akut bir alevlenme ile hastaneye yatan ağıt KOAH hastalarının tedavisinde bronkodilatör tedaviye ek olarak oral ya da intravenöz olarak kortizon kullanılabilir. Bu tedavinin semptomların düzelme hızını arttırdığı, hastaneden yatış süresini kısalttığı, alevlenme sıklığını azalltığı gösterilmiştir. Tedavi süresi iki haftayı aşmamalıdır. Yaşlı KOAH hastalarında çok dikkatle kullanılmalıdır. Sprey olarak kullanılan kortizonlu ilaçların lokal yan etkileri vardır. Bunlar ses kısıklığı ve ağız içi aftlardır. İlaç kullanıldıktan sonra hastalara ağızlarını çalkalamaları vr çaalkalama suyunu tükürmeleri ile bu lokal yan etkiler büyük oranda önlenebilmektedir.

Antibiyotikler
 

KOAH’ lılar, özellikle kış aylarında çok sık bronş enfeksiyonu geçirirler. Bu dönemlerde hastaların öksürük ve balgam çıkarma şikayetleri arttığı gibi, nefes darlığı da fazlalaşır. Bu dönemde antibiyotik kullanılması gerekir. Uygun antibiyotik seçilebilmişse tedavi süresi 7-10 gün olmalıdır. Antibiyotik seçimi de mutlaka doktor tarafından yapılmalıdır. Rastgele antibyotik kullanılması sakıncalıdır. Bazı durumlarda antibiyotik seçimi balgam kültürleri ile yapılmalıdır. Koruyucu amaçlı antibiyotik kullanılması doğru değildir.
 

Balgam söktürücüler ve antioksidanlar
 

Kronik bronşitin temel semptomlarından biri balgam artışı olması nedeniyle sekresyon çıkışının kolaylaştırılması ile hastanın akciğer fonksiyonlarının düzeleceği inanışı yaygındır. Bu amaçla üretilmiş ilaçlar vardır. KOAH’un rutin tedavisinde önerilmemekle birlikte bazı hastalarda yararlı olabilmektedir. Anti oksidan ilaçların KOAH’ın şiddetini ve akut alevlenme sıklığını azalltığı ve akciğer fonksiyonlarını düzelttiğini gösteren bazı kanıtlar vardır.
 


KOAH’da özel tedaviler

 

Pulmoner rehabilitasyon
 

Kronik obstruktif akciğer hastasında pulmoner rehabilitasyon ilaç tedavisi yanısıra eğitimli bir fizyoterapist tarafından yapılması gereken çok önemli bir tedavidir. Hastanın semptomlarını azaltmek, fiziksel ve emosyonel açıdan yaşam kalitesini düzeltmek ve yükseltmek düzenli bir rehabilitasyon programı ile gerçekleşebilir. Hastanın fiziksel kapasitesini artırmak amacı ile egzersiz eğitimi verilir. Bunlar solunum kas egzersizleri, alt ve üst ekstremite egzersizleri, diyafram solunumu, gevşeme pozisyon ve teknikleridir. Balgam mobilizasyonu için vibrasyon, perküsyon, ve postural drenaj gibi tekniklerle semptomatik iyiliğe katkı sağlanır. Rehabilitasyon multidisiplener bir tedavidir. Bu nedenle hastanın sadece egzersiz tolensını artırmak amaçlı programlar yetersizdir. Aynı zamanda beslenme eğitimi, bronkodilatör ilaçların kullanılmasına ilişkin eğitim, uyku sorunlarının tanımlanması ve tedavisi, psikososyal destek gibi ögeleri de vardır.
 

Psikoaktif tedavi
 

Kronik obstrüktif akciğer hastalarında özellikle ileri yaşlarda depresyon, endişe, ölüm korkusu ve uyku bozuklukları oldukça sık görülür. Hastaların bu açıdan da destek tedavisine gereksinimleri vardır.
Oksijen tedavisi
 

Kronik solunum yetersizliği olan KOAH hastalarında günde en az 15 saat olmak üzere sürekli oksijen tedavisi uygulama gereği vardır. Günde en az 15 saat süre ile uygulanan düşük akımlı (dakikada 1,5-2 lt) sürekli oksijen tedavisinin hastanın ömür beklentisini uzatır. Sürekli oksijen kaynakları çok çeşitlidir. Basınçlı gaz, sıvı oksijen kaynakları ve oksijen konsantratörleri vardır. Hastalar için en uygun yöntem tercih edilir. Oksijen konsantratörleri hasta ev ortamında iken en uygun kaynaktır. Elektrikle çalışan bu aletler, havadaki oksijeni konsantre ederek hastaya sürekli oksijen verilmesini sağlar. Hastaların evleri dışında, örneğin yolda yürürken de oksijen almalarını gerektiğinde sıvı okisjen kaynakları kullanmaları gerekir. Oksijen hastaya standard kanüller, rezervuar kanüller ve maskeler aracılığı ile verilebilir. Hasta hangi sisteme uyum gösterirse onu seçmek gerekir. Şiddetli oksije yetersizliği olanlarda maskeler daha uygun olur. Karbondiyaksidi yükselmiş olan ağır KOAH olgularında evde invasiv olmayan mekanik vantilasyon tedavisi uygulanmalıdır. Stabil KOAH olgularında bu tedavinin yeri yoktur. Ülkemizdeki SGK kapsamındaki kriterlere uygun olan hastalara sağlık raporu karşılığında bu aletler ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Oksijen de ilaçlar gibi sadece doktor önerisiyle ve onun denetiminde kullanılmalıdır. Oksijenin gereğinden fazla alınmasının da çok önemli sakıncaları vardır.
 

Cerrahi tedavi

Dikkatle seçilmiş stabil ve aşırı havalanma bulguları olan KOAH olgularında solunum fonksiyonlarını iyileştirmek amacı ile büllektomi ya da hacim küçültücü cerrahi uygulanabilir. Ancak hasta seçimi çok önemlidir ve cerrahinin ekleyeceği ek riskler çok iyi değerlendirilmelidir.
 

Anahtar Kelimeler: Cerrahi tedavi , Oksijen tedavisi , Psikoaktif tedavi , Pulmoner rehabilitasyon , Sigara bıraktırma

Paylaş ve KaydetEN ÇOK OKUNANLAR

EN SON EKLENENLER
BRANŞ DOKTORU KİMDİR?
Prof.Dr. Gül Öngen
Göğüs Hastalıkları


Doğum Yeri :İstanbul
Doğum Tarihi :1954
...

+ Devamını okumak için tıklayınız

  Acil
Yrd.Doç.Dr. Ayhan Özşahin
Adli Bilimler
Prof.Dr. Sermet Koç
Aile Hekimliği Ve Check-Up
Uzm.Dr. Cüneyt Özüak
Anatomi
Prof.Dr. Salih Murat Akkın
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Prof.Dr. Ercüment Yentür
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Prof.Dr. Mehmet Yaşar Kaynar
Cinsel Sağlık
Prof.Dr. Doğan Şahin
Çevre ve Halk Sağlığı
Uzm.Dr. Murat Fırat
Çocuk Hastalıkları
Prof.Dr. Haluk Çokuğraş
Diş hekimliği
Dt. Celal Yıldırım
Dt. Saba Eryılmaz
Diyabet Ve Metabolizma
Prof.Dr. Temel Yılmaz
Enfeksiyon Hastalıkları
Prof.Dr. Haluk Eraksoy
Farmakoloji
Prof.Dr. Aydın Barlas
Genetik Bilimler
Prof.Dr. Turgut Ulutin
Göğüs Cerrahisi
Prof.Dr. Kamil Kaynak
Göğüs Hastalıkları
Prof.Dr. Gül Öngen
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Prof.Dr. M. Cihat Ünlü
Kardioloji
Prof.Dr. Zeki Öngen
Klinik Beslenme
Prof.Dr. Ercüment Yentür
Kulak Burun Boğaz
Prof.Dr. Asım Kaytaz
Prof.Dr. Ferhan Öz
Psikiyatri
Prof.Dr. M. Kemal Arıkan
Sağlık Politikaları
Yrd.Doç.Dr. Haluk Özsarı
Sağlık Tartışma Platformu
Op.Dr. M.Şükrü Güner
Sağlıklı Beslenme Ve Diyet
Doç.Dyt Emel Özer
Seyahat Sağlığı
Prof.Dr. Volkan Korten
Sosyal Psikiyatri
Prof.Dr. Doğan Şahin
Termal Sağlık Ve SPA Wellness
Prof.Dr. M.Zeki Karagülle
Tıbbi Onkoloji
Prof.Dr. Adnan Aydıner
Tıp Hukuku
Prof.Dr. Faik Çelik
Tıp ve Sanat
Prof.Dr. Faik Çelik
Üroloji
Prof.Dr. Emre Akkuş
 

 
 
 
Copyright 2019 Tüm hakkı saklıdır. Designed by: OrBiT
RSS Kayıt Ol e-Bülten Kayıt Giriş Yap
saglikpaneli.com ANA SPONSORLARI
saglikpaneli.com İÇERİK SPONSORLARI


SAĞLIK MERKEZİ KISA YOLLARI
Acil | Kardioloji | Adli Bilimler | Kulak Burun Boğaz | Aile Hekimliği Ve Check-Up | Diyabet Ve Metabolizma | Çocuk Hastalıkları | Farmakoloji | Anatomi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Çevre ve Halk Sağlığı | Diş hekimliği | Enfeksiyon Hastalıkları | Sağlıklı Beslenme Ve Diyet | Göğüs Cerrahisi | Seyahat Sağlığı | Üroloji | Sağlık Politikaları | Psikiyatri | Göğüs Hastalıkları | Genetik Bilimler | Tıbbi Onkoloji | Diş hekimliği | Sağlık Tartışma Platformu | Diş hekimliği | Klinik Beslenme | Diş hekimliği | Genel Konular | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Termal Sağlık Ve SPA Wellness | Diş hekimliği | Tıp Hukuku | Tıp ve Sanat | Cinsel Sağlık | Sosyal Psikiyatri |
SAĞLIK KONULARI
Cinsel Sağlık | Çocuk Psikolojisi | Diyabet | Domuz Gribi | Ergenlik - Adolesan Sağlığı | Erken Boşalma | Fitnes | Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar | Grip ve Soğuk Algınlığı | Güzellik&Estetik | Hamilelik | HIV/AIDS | Hipertansiyon | İlkyardım | İnfertilite/Kısırlık | İnme | Kanser | Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi | Kuş Gribi | Obezite | Sağlık Mevzuatı | Sertleşme Sorunu | Ses Kısıklığı | Sigara | Stres | Tamamlayıcı Tıp |
Sağlık Paneli
Sağlık Paneli Hakkında | Kullanım Koşulları | Gizlilik Sözleşmesi | Yasaklı Ürünler | Ürün Listeleme Kuralları | Üyelik Sözleşmesi | Telif Hakları Hakkında | Güvenli Alışveriş, Satıcı ve Alıcı Sözleşmesi | Güvenli Ticaret ve Ödeme Sisteminin Tanımı | Kişisel Sağlık Profili Yetkilendirme Sözleşmesi | Doktor Üyelik Sözleşmesi | Bize Ulaşın | E-bültenler | Üye Doktorlar | Üye Kurumlar | Doktor Ara | Kurum Ara | Forum | Tartışma Platformu
A - Z
Branşlar A-Z | Slide Show A-Z | Kadın Sorunları A-Z | Erkek Sorunları A-Z | Çocuk Sorunları A-Z | Anketler A-Z | İnteraktif Araçlar A-Z